Gönderen Konu: EĞİtİm bÖlgesİ zÜmre  (Okunma sayısı 1642 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

 • Sihirli Keman

 • *
 • Kahraman Üye
 • Yönetici
 • İleti: 1616
 • 457
  • Aktiflik

  • Deneyim

  • Seviye

  • Profili Görüntüle
 • Ruh Halim:
EĞİtİm bÖlgesİ zÜmre
« : 27 Nisan 2016, 16:44:20 »
EĞİtİm bÖlgesİ zÜmre


........... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANİSA MERKEZ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MÜZİK DERSİ SENE BAŞI BÖLGE ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI

 TOPLANTI NO : 1
 TOPLANTI TARİHİ : 12.09.2016
 TOPLANTI SAATİ : 09:00
 TOPLANTI YERİ : MANİSA LİSESİ
TOPLANTI BAŞKANI : ....................
 TOPLANTIYA KATILANLAR : Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrt.Tolga GÜLBOY,
 Manisa Lise öğrt. N.Aylin TUFAN,
İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN,


GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama
 2) Zümre Başkanı ve Yazman Seçimi
 3) Bir önceki yılın İl ve Bölge Zümre Öğretmenlerinin toplantısında alınan kararların incelenmesi
 4) 2011-2012 eğitim öğretim yılı ders başarılarının değerlendirilmesi ve başarıyı arttırmak için alınan tedbirler Eğitim Bölgesinde araç – gereç ve tesislerden ortak faydalanma yollarının belirlenmesi
 5) Türk Milli Eğitiminin okul ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi
 6) 12 Yıllık Zorunlu Eğitimin getirdiği yenilik, uygulama ve alınacak tedbirler,
 7) Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişikliklerin incelenmesi
 8) Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi
 9) Müfredat programlarında derslerin işlenişinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri
 10) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması
11) Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürkçülük konularının yıllık planlarda belirtilip derslerde işlenmesi
 12) Diğer Zümre öğretmenleriyle işbirliğinin sağlanması
13) Konuların işlenişinde kullanılacak metod ve tekniklerin belirlenmesi.Verilecek ödevlerin konusu,şekli,ödevlerin verilme ve toplanma tarihlerinin tespiti.
 14) Dilek ve öneriler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) II.Eğitim Bölgesi Müzik dersi zümre başkanları Ticaret Meslek Lisesinde 12.09.2012 tarihinde saat:09.00 da toplanmıştır.Yapılan yoklamada Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrt.Tolga GÜLBOY,Manisa Lise öğrt. N.Aylin TUFAN,İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN,
 2) Zümre başkanı Tolga GÜLBOY toplantı yazmanı olarak N.Aylin TUFAN seçilmiştir.
 3) Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tolga GÜLBOY bir önceki bölge zümre toplantı tutanağı okunarak incelendi alınan kararlara uyulduğu belirtildi.2011-2012 eğitim öğretim yılında müfredat programı doğrultusunda hazırlanan yıllık planlara uyulduğu belirtildi.Yıllık planlar hazırlanırken zevk eğitimine daha fazla yer verilmesi kararlaştırıldı. Manisa Lise öğrt. N.Aylin TUFAN, 2011-2012 Eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.Ders dışında da öğrencilerimizin müzik yolu ile yararlı alışkanlıklar kazanmaları için yapılacak konser,dinleti, koro v.b çalışmaların yararlı olacağı söylendi.
 4) İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN, öğrencilerimizi şiddetten uzak tutmak için boş vakitlerinin olumlu değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tolga GÜLBOY, okullarında müzik yapan çok sayıda öğrenci olduğunu okulumuzda bulunan müzik odasının da derslerin uygulanmasında verimin arttığını belirtti.
 Öğrencilerimizi bizim kültürümüzde olan müzik türlerini(Türk Halk Müziği,Türk
 Sanat Müziği v.b) dinleme ve yapma konusunda teşvik etmemiz gerektiği üzerinde
 durdu.Yapılacak faaliyetlerde bölge okulları arasında işbirliği yapılarak ortak
 etkinliklerin de çıkarılabileceği araç ve gereçlerden ortak faydalanma konusunda da
 yardımlaşma yapılabileceğine değindi.Öğrencilerin müzik dersini isteyerek
 seçmelerinden dolayı başarının da %100 olduğunu belirtti.
 5) Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tolga GÜLBOY,Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na Göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarını okudu.
 Genel Amaçlar
 Madde 2- Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini,
 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine
 bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş
bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip;
 insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;
 yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,
 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu
 kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tolga GÜLBOY,dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların yeni programda şu şekilde yer aldığını belirtti.
 PROGRAMIN VİZYONU
 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı öğrenci merkezli eğitim ve aktif öğrenme
 yaklaşımlarından hareketle öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaçlamaktadır.
 Bu yolla öğrenciye sevgi, saygı ve güven ortamı sunarak topluma;
 Bilgili, görgülü, duyarlı ve sorumluluk sahibi,
 Sağlıklı, dengeli, insancıl, kendisiyle ve çevresiyle barışık,
 Kendini ve toplumu sürekli geliştiren,
 Ulusal ve uluslararası değerleri tanıyan,
 Vatanını ve milletini seven ve aynı zamanda uluslararası düzeyde ülkesini temsil
 edebilen,
 Bilinçli, mutlu, özgür kişilikli ve öz güven sahibi bireyler kazandırmayı
hedeflemektedir.
 1.3. PROGRAMIN MİSYONU
 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı’nın ilkeleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:
 Müziği anlayarak dinleyen, bilinçli, estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek
 Söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini
 sağlayarak kuramsal müzik bilgileri ile öğrencilerin müziği bilgi düzeyine
 aktarmalarına yardımcı olmak
 Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen müziksel donanıma sahip bireyler
 yetiştirmek
 Müzik yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olmak
 Ulusal ve uluslararası müzik eserlerini değerlendirebilecek kültürel ve tarihsel
 perspektif kazandırmak

 6) Merkez Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrt.Tolga GÜLBOY,Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki temel amacından biri toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, diğeri ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesine değindi.Bu madde üzerine söz alan İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN, yeni başlanan bu sistemde öğrencilerle uygulamalarımızı tam olarak gerçekleştirmemize rağmen 4+4+4 sisteminin getirmiş olduğu ders sistemine göre öğrencilerin branş öğretmenleriyle ders yapmaları daha faydalı olacaktır dedi.Zaten müfredatımız da öğrencilerimizin seviyelerine göre hazırlanmıştır.
 7) Bu madde doğrultusunda söz alan Manisa Lise öğrt. N.Aylin TUFAN, ortaöğretimde uygulanan müzik ders saatlerinin 1 saate indirilmesinin uygulama yapma açısından sıkıntı yarattığını belirtti.Bunun yanın da her sınıfın müzik dersini zorunlu olarak görmesinin okuldaki öğrencilerin birbirleriyle uyum içerisinde olması açısından iyi olduğunu belirtti.
 8) Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tolga GÜLBOY, değişen müzik dersi programında yer alan ve okulun imkanları çerçevesinde oluşturulabilecek sınıf ortamında aşağıdaki konuları belirtti,
 1. Müzik dersliği (Yalıtımı yapılmış olmalı ve standart dersliklerden büyük olmalı)
2. Piyano / elektronik piyano
 3. Elektronik org
 4. Bilgisayar ve projeksiyon cihazı
5. Ses sistemi (Kaset-CD-MP3-DVD çalar, çoklu hoparlör, amplifikatör, mikrofon, yaka
 mikrofonu)
 6. Ses kayıt cihazı
7. Ses kayıtları
a. Türk müziği
 a.1.Türk sanat müziği (buselik, kürdi, rast, uşşak, hicaz, hüseyni, nihavent,
 mahur, kürdilihicazkâr, saba, segâh, hüzzam vb. makamların yer aldığı seçkin
 eser örnekleri ve ses kayıtları)
a.1.1.Tasavvuf müziği ve askerî müzik eserlerinden seçkin örnekler ve ses
 kayıtları
a.2.Türk halk müziği (uzun ve kırık havalarda yazılmış, derleyicilerin, ozanların
 ve âşıkların eserleri, yörelere göre hazırlanmış eserlerden seçkin örnekler ve
 ses kayıtları)
a.3. Türkiye'de uluslararası sanat müziği (Türk beşleri “A. Adnan SAYGUN,
 U. Cemal ERKİN, N. Kazım AKSES, C. Reşit REY, H. Ferit ALNAR”, Ferit
 TÜZÜN, Muammer SUN, Nevit KODALLI, Cenan AKIN, İlhan USMANBAŞ,
Yalçın TURA vb.) bestecilerinin eserleri ile ilgili ses kayıtları
b. Uluslararası sanat müziği (madrigal, lied, menuet, rondo, sonat, konçerto,
 senfoni, süit, opera, oratoryo, müzikal, operet vb. müzik tür-biçimlerinden oluşan
 eserler ve bestecileri ile ilgili örnek eser kayıtları)
c. Dünyanın farklı bölgelerindeki müzik türleri (Asya, Afrika, Amerika, Türk
 Cumhuriyetleri, Uzak Doğu vb. ile ilgili ses kayıtları)
ile ilgili eserleri içeren zengin ve geniş ses kayıtları arşivi
 135
 8. Nota sehpaları
9. Dizekli yazı tahtası
10. Kolçaklı sandalye (her sınıfta 4-5 adet sol kolçaklı -solak öğrenciler içinsandalye)
 11. Müzik tarihi şeridi
 12. Ritim ve ezgi çalgıları (Orff çalgıları)
13. Diğer çalgılar ( gitar, keman, bağlama, ud, darbuka, def, bendir, kudüm,
 davul, zil)
 14. Besteciler, yorumcular ve çalgılar ile ilgili posterler ve resimler
 15. Müzik kitaplığı, müzik dersi yardımcı kitapları, şarkı kitapları, müzik konusunda
 yazılmış kuramsal kitaplar
 9) Manisa Lise öğrt. N.Aylin TUFAN, 6. madde de belirtilen sorunlar çerçevesinde sıkıntıların olduğu, uygulama yapabilme açısından teorikte anlatılan konuların hemen pratiğe geçirilmesi gerektiği, bu açıdan müzik müfredatında yer alan konuların pekişmesi için müzik dersinin 2 ders saatine çıkarılmasının yararlı olacağını sözlerine ekledi.
 10) Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tolga GÜLBOY,ölçme ve değerlendirmenin her dönem için üç sözlü olarak verilmesinin öğrencilerimiz açısından derslerde gösterdikleri farklı uygulamaların önünü açtığını, bunun da öğrencilerin derse olan ilgilerinin pozitif bir şekilde arttığını gözlemlediğini belirtti. öğrencilerimize not verirken ders içi performansların da gösterecekleri farklı uygulamalara göre ve müziğe karşı ilgilerine göre değerlendirme yapılmasının gerektiğine değinildi.
 11) Manisa Lise öğrt. N.Aylin TUFAN,2104,2488, S.T.D.’ne göre yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılapları yönergesi incelenerek,01/11/1995 tarih ve 353 sayılı TTK ile 04/12/1995 tarih ve 2444 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan müfredata göre; (Ağustos 2005 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi de dikkate alınarak)Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan planlama esaslarına uygun olarak hazırlanması ve yer aldığı üzere Atatürkçülük ile ilgili konuların üzerinde önemle durulmasına,derslerde Atatürk’ün müzik ve güzel sanatlarla ilgili sözlerine ,Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülere yer verilmesine birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de devam edilmesini sözlerine ekledi.
 12) İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN,diğer Zümre öğretmenleriyle işbirliğinin sağlanmasının birlik ve beraberlik açısından yararlı olacağını söyledi.
 13)  Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tolga GÜLBOY,konuların özelliklerine göre ; açıklama, soru-cevap,uygulama, dinleti, kulaktan öğretim,nota ile öğretim,örnekleme vb. tekniklerden yararlanılmasına,derslerde zevk eğitimine yer verilmesine,temel amacın öğrencilere müziği sevdirmek ve müzik yolu ile yararlı alışkanlıklar kazandırmak olduğunun unutulmamasına değinildi.
 Derslerde gerek taşıma kolaylığı gerek akort sorunu olmamasından dolayı blokflüt kullanılmasına,ayrıca zaman buldukça çeşitli müzik aletlerinin sınıfa getirilerek öğrencilere tanıtılmasına , yeteneği ve ilgisi olan öğrencilerle ayrıca ilgilenilmesinin yararlarından söz etti.İstiklal Marşımızın doğru ve coşkulu söylenebilmesi için derslerde fırsat buldukça çalışılmasına , ayrıca önemli marşlarımızın da üzerinde durularak öğretilmesine karar verilmiştir.Derslerden önce fırsat buldukça ses ve nefes açma çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.
 Verilecek ödev konuları aşağıdaki gibi seçilmiştir:
 I. Batı Müziği Tarihi Dönemleri ve özellikleri.
 II. Türk Müziği Tarihi Dönemleri ve özellikleri.
 III. Yöremize ait kırık hava örnekleri.
 IV. Türk Halk Kültürümüzde bulunan ozanlar ve aşıklar hakkında bilgi ve örnekler.
 V. TRT Türk Halk Müziği Repertuarında bulunan türkülerimizden örnekler.
 VI. Ödevlerin verilme ve toplanma tarihleri okul zümrelerinde belirtilecektir.
 VII. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri müfredata uygun bir konunun da kendilerinin oluşturmuş oldukları bir grup ödevi de verilebilir.
 14) 2012-2013 eğitim öğretim yılının sağlık ve başarılı bir şekilde geçmesi dilekleriyle toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR

 1) Okulun imkanları çerçevesinde öğrencilerin yetenekleri çerçevesinde yaptıkları çalışmaları sergileyebilecekleri ortamın oluşturulmasına karar verildi.
 2) İstiklal Marşının belirtilmiş kurallar çerçevesinde çalıştırılmasına karar verildi.
 3) Ödevlerin öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri konular gözetilerek seçilmesine karar verildi.
 4) Zümre öğretmenlerinin okullarda imkanların el verdiğince ortak çalışmalar yapabileceklerine karar verildi.
 5) Öğrencilerimizin kültürel değerlerimizi ön planda tutacak çalışmalar içerisinde olmalarını sağlayacak uygulamaların yapılması kararı alındı.
6) Öğrencilerin evrensel müzikle ilgili gelişimlerini sağlayacak,müzik etkinliklerine katılmaları kararı alındı.
7) Öğrencilerimizin toplum hizmeti çalışmalarına olanak sağlanmasına karar verildi. Tolga GÜLBOY N.Aylin TUFAN
 Hasan Türek Anadolu Lisesi Manisa Lisesi
 Müzik Öğretmeni Müzik Öğretmeni Önder AYDIN
İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi
 Müzik Öğretmeni…../…../……..
İsmail Hakkı SÖZER
 Ahmet Tütüncüoğlu İlköğretim Okulu Müdürü


 • Okunma sayısı 1642 defa
 • 1 Yanıt • sensou

 • *
 • Yeni Üye
 • İleti: 1
 • 0
  • Aktiflik

  • Deneyim

  • Seviye

  • Profili Görüntüle
 • Ruh Halim:
Ynt: EĞİtİm bÖlgesİ zÜmre
« Yanıtla #1 : 25 Kasım 2016, 23:36:22 »
Acaba dosya şeklinde varmı? Bu hafta başkan seçildim haftaya toplantı var ne yapacağımı pek bilmiyorum.


Paylas delicious Paylas digg Paylas facebook Paylas furl Paylas linkedin Paylas myspace Paylas reddit Paylas stumble Paylas technorati Paylas twitter
 


EĞİtİm bÖlgesİ zÜmre Konusuna Ait Benzer Konular

2014-2015 I. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı(Ortaokul)
2014-2015 I. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı(Ortaokul) Devamı...

Gösterim: 1031 - Yanıt: 0 - Başlatan:Sihirli Keman
Müzik dersi 2. Dönem zümre öğretmenleri toplanti tutanaği
Müzik dersi 2. Dönem zümre öğretmenleri toplanti tutanaği ........... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………….. OKULU MÜZİK DERSİ II. DÖ... Devamı...

Gösterim: 3860 - Yanıt: 0 - Başlatan:Sihirli Keman
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE SONU MÜZİK DERSİ ZÜMRESİ
Sene sonu mÜzİk dersİ zÜmre ÖĞretmenler kurulu toplanti tutanaĞi ……………………………… ORTAOKULU  2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE SONU... Devamı...

Gösterim: 2177 - Yanıt: 0 - Başlatan:Sihirli Keman
MÜzİk dersİ yil sonu zÜmre ÖĞretmenler kurulu toplantı Tutanağı
MÜzİk dersİ yil sonu zÜmre ÖĞretmenler kurulu toplanti ………………. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ...................... İLKÖĞRETİM OKULU  MÜZİ... Devamı...

Gösterim: 1692 - Yanıt: 0 - Başlatan:Sihirli Keman
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE SONU MÜZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
   2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE SONU MÜZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTTOPLANTI TARİHİ:TOPLANTI NO: 3TOPLANTI YERİ VE SAATİ :t... Devamı...

Gösterim: 2142 - Yanıt: 1 - Başlatan:Sihirli Keman