Müzik İle İlgili Özlü Sözler.

Başlatan Sihirli Keman, 25 Nisan 2016, 15:57:31

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Sihirli Keman Sihirli Keman


•Müzik duygularımızın en açık dilidir. ( Emil Zeig )
•Müzik seslerin mimarisidir. ( Mademe de Steel )
•Müzik insanlıgın ortak dilidir. ( Longfellow )
•Müzigin, vahşi hayvanları yatıştıracak, kayaları yumuşatacak ve yüzyıllık çınarları egecek bir çekiciligi vardır. ( Congreve )
•Müzik, insanın ruhunu dalgalandıran, okşayan ve ona ince zevkler tattıran, üstün bir san'attır. ( Hugo Riman )
•Müzik, en tehlikeli hayvanı bile durduracak güçtedir ( James Bramston )
•Müzik, hayatımda gördügüm en güzel şeydi. ( Banu Güven )
•Müzigi kim anlarsa, başka insanların ugradıgı tüm çöküntülerden kurtulur. ( Beethoven )
•Yazı sanatların içinde en çetrefilli olanıdır. Onu kötü icra edenler, tavır ve laf kalabalıklarının ardına sıgınarak güven içinde yaşayabilir. Müzik ise sanatların içinde en tehlikeli olanıdır. Bir anlık hata sizi ele verir. Bu nedenle müzik, yazıya göre daha riskli ve kalabalıklar açısından daha degerlidir. ( Burak Turna )
•Müzik dogruca ruha seslenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyla en iyi şekilde anlatabilir. ( Goethe )
•Hiçbir şekil ve hiçbir kelime kalbin derinliklerini ve özelliklerini müzik kadar anlatamaz. ( Vicher )
•Müzik, erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır. ( Beethoven )
Müzik, Dili Ne Olursa Olsun Duyguların Anlatıldıgı Tek Yoldur.-MK Hayranları-
Müzik: Sayısız Kitleleri Ortak Bir Deger Etrafında Toplamayabilmektir.-MK-Hayranları
Müzik: An'lık Düşünce Kümemizi Bi Çırpıda Melodileyen Şaşkınlıktır...-MK-Hayranları
Müzik: Yüregin Acı Tatlı Anlatımıdır.-MK Hayranları-
Müzik, Tarif Edilemez Müzik Keyfi nde Yaşanır Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap -MK Hayranları-
Müzik, Yüreginden Kopup Gelen Kelimelerin Kitlelerle Paylaşımıdır.-MK Hayranları-
Müzik, Kendimizden Bir Şeyler Buldugumuz Parçalarda O Anı Yeniden Yaşamaktır.-MK Hayranları-
Müzik, Söz ile İfade Edilemeyen Duyguların, Notaların Refakatinde Estetik Anlatımıdır.-MK Hayranları-
Müzik, Beyin ve Ruhun Kesişim Noktasıdır.-MK Hayranları-
Sadece İnsandır Müzik...-MK Hayranları-
Müzik, Ritimle İnsanı Anlatma Şeklidir...-MK Hayranları-
Müzik Aşk ve İnsan Arasındaki Duyguyu Anlatır...-MK Hayranları-
Müzik Beni Bana Ulaştırır...-MK Hayranları-
Müzik Ruhun Aynasıdır,Yansır..-MK Hayranları-
Müzik,İçimizden Geçenleri Dışarıdan Dinlemektir...-MK Hayranları-
Müzik, Erkeklerin Kalbini Alevlendirmeli, Kadınların İse Gözünü Yaşartmalıdır...Beethoven
Müzik İnsanların Evrensel Dilidir...Longfellow
Kültür Müzigi Ruha Hakiki Bir Kudret Veriyor ve Milletin Terbiyesinde Amil Oluyor...Guizot
Müzigin Ruhunu Aşktan Başka Bir Şeyle Anlatamam...Wagner
Müzik Aşkı Besteler...Shakespeare
Müzik, Hissin Ugultusudur...Oscar Wilde
Müzik Öyle Bir Denizdir ki, Ben Paçaları Sıvadım Hala İçine Giremedim...Dede Efendi
Müzik, Ruhu Günlük Hayatın Tozlarından Siler...B.Auverbach
Müzik, Duyguların Dili, Ses Renklerinin Bileşimidir.-MK-
Müzik, İnsanın Kendisini Seslerle Anlatmasına Olanak Veren Sanattır.-MK-
Müzik, Melodi, Ritim ve Armoni Bakımından Ele Alınan Sesler Bilimidir.-MK-
Müzik, İnsan Kulagında Yumuşak, Tatlı Bir Etki Uyandıran Sesler Dizisidir.-MK-
Müzik; Bir Sıra Hoş Duyguları Seslerle Anlatma Sanatıdır...Kant
Müzik; Sesleri Kulaga Hoş Gelecek Biçimde Düzenleme Sanatıdır..J.Rausseau
Müzik; Ses Bileşimleriyle Heyecan Uyandırmadır....Fetis
Müzik; Seslerin Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap de Stael
Müziksiz Hayat Bir Hata Olurdu...Nietzsche
Müzik, İnsana Bir Bayram Gününün Ruh Halini Yaşatır...Aguste Conte
Müzik; Heyecanlı Kalplerdeki Kederi Unutturur.Chateaubriand
Müzik; Fakir İnsanın Cennetidir. Emerson
Müzik; Kederli Dimagın İksiridir.Haddon
Müzik Gönülleri Kaynaştırır.Michelet
Müzik Dogruca Ruha Seslenir, Ruhta Kendisini En İyi Müzik Yoluyla İfade Edebilir.Congreven
Müzik Bir Başka Seyyaredir...Daudet
Müzigi Gençliginde Ögrenen Filozofiyi Daha İyi Anlar... Eflatun
Müzik; Felsefenin En Yüksek Noktasıdır...Sokrates

* Müzik; Evrensel bir dildir ki, hayatın tüm duygularını uyumlu bir biçimde
anlatır. Madam Cottin

* Müzik dilinin ögrenilmesi diger dillerin ögrenilmesine benzer. Bu dili
çocukluklarından başlayarak ögrenenler ona tüm yaşamları boyunca sahip
olabilirler. Fakat yaşı ilerlemiş olanlar için onu ögrenmeyi başarmak hemen hemen
imkansızdır. * Rubinstein

* Müzigin oldugu yerde kötülük barınamaz. * Cervantes

* Dogrusunu söylemek gerekirse, müzik meleklerin dilidir. *Caryle

* Müzik Tanrının dilidir. *

* Çocuklarınıza mutlaka müzik ve matematik ögretiniz. *Eflatun

* Bence egitim, müzikle başlamalıdır. Ritm ögesi insana düzen ve ölçülülük, ezgi ögesi
de yigitlik, sevgi ve dostluk duyguları verir. * Eflatun(mÖ.427-343)

* Müzik bir sanattır; dualar, ilahiler ve kilise ezgilerini dogru olarak söylemek ve güzel
sesle Tanrıyı övmek için onu ögrenelim. * Jan Amos Komensky

* Kendisinde müzik yetenegi olmayan, seslerin tatlı uyumundan heyecan duymayan bir
insan, hainlik ve hırsızlık için yaratılmıştır. Onun ruhu geceden daha
karanlık, ihtirasları cehennem gibi karadır. *

* Müzik; gökle yer arasındaki her varlıgı hiç kimsenin düşünemeyecegi bir kudrette
sarsar.
W.Shakespeare
* Müzigin estetik duyguların gelişmesine yardım etmesinden başka, ahlaki kuvvet ve
etkisi o kadar büyüktür ki, onu halk kitlelerinin anlayıp yararlanabilecekleri biçime
sokmak zorundayız. * Dr.Karl Jansen

* Müzik ruha gerçek bir kültür veriyor ve ulusun egitiminde etken oluyor. * Guizot

* Bir ülkenin ahlaki kurallarla yönetilip yönetilmedigini anlamak isterseniz o ülkenin
müzigini inceleyiniz.

* Müzigi elde edebilen bir kimse erdemli bir kişi olarak kabul edilebilir. *

* Müzik kültürünün aynı oluşundan alt ve üst sınıflar arasında bir birlik oluşur. *

* Aydınlıkta müzik, karanlıkta şeytanlar vardır. *

* Müzik; gök ve yer arasında bir uyumdur. *

* Baglılık müzigin temelidir. Neşe ve mutluluk ise müzigin memurlarıdır. *

* Erdem, insan yaratılışının bir temelidir. Müzik ise erdemin süsüdür. Müzik sona
erdigi zaman erdem yüksege erişmiş olur. *

* Bir kimse müzigi elde ederse kalbini düzeltir. Temiz, nazik, inançlı bir kalp
kendiliginden gelişir. Eger kalbin içinde ahenk ve müzik oluşmazsa, o zaman
yalancılık ve hile girer.

* İnsanların yetişmesinde en büyük etken müziktir. * KONFİÇYUS (M.Ö. 552-479)

* Bütün büyük dehaların sevdigi bu ilahi sanat, belki bize vadedilmiş olan Cennette
tekrar bulunması için temenni olunan yegane sanattır. * Francois Bazin

* Müzik dünyaya hükmeder. * Martin Luther

* Müzik ilahi bir sanattır. *

* Müzigi sevmeyenden çekininiz. * Ludwig Wan Beethoven

* Müzik görünmezligin esinidir. * Herder

* Müzik sonsuzlugun anlatımıdır. * Schelling

* Müzik insanlıgın ahlakını arındıran kutsal bir bilimdir. * Dede Efendi

* Müzik insan ruhunun dilidir. * Weber

* Müzik; insan ruhunun anlayabilecegi yegâne dildir. * Bennet

* Müzik sesler aracılıgı ile duyguların anlatımıdır. * Koch

* Müzik, insanın bir zaman duymuş oldugu bir duyguyu kendisinde canlandırdıktan
sonra, başkalarının da duyabilmesi için sesler aracılıgı ile onlara aktarmasıdır. *
Tolstoy

* Sözcüklerle anlatılması olanaksız duygu ve coşkuları; sezdirecek, duyurulacak
biçimde düzenlenmiş sesler aracılıgıyla başka gruplara yansıtma sanatıdır.
A. A. Saygun

* Müzik; insan duygularını ve olayları, bir amaç için ve bir düşünce çerçevesi içinde
seslerle anlatan güzel bir sanattır. * K. İlerici

* Müzik; insanda yaratma, biçimlendirme ve anlatma güdülerinin tınıdan(seslerden)
örülmüş bir bütünüdür. * E. Okyay
* Müzik; tınlayarak devinen, hareket eden bir biçimdir. * ?

* Müzik; başlıca iki ögesi ses ve ritm olan bir bütündür. Ses ve ritmle anlatım sanatıdır.
*M. Sun
* Müzik; ögeleri seslerden oluşan bir sanattır. * Hüschen

* Müzik; bir ritm ve ezgi gelişmesidir. * Edman

* Ezgisi olmayan müzik, müzik degildir. * R.Schumann

* Müzik sözcügü, seslerden oluşan bilim ya da sanatı anlatır.; O,kuralların dogrulugu
ölçüsünde bilim, bu kuralların gerçekleştigi ölçüde sanattır. * Marpurg

* Müzik, sesler bilimi ve o sesleri insanlıgın karakterine ve duygularına uygun biçimde
kullanma ve uygulama sanatıdır. * F. Darbaz

* Sanat olarak müzik, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri veya başka gereçlerin de
katkısıyla belli bir durum, olgu ve olayları düzenlenmiş uyumlu seslerle, estetik bir
yapıda anlatan bir bütündür. *
* Sanat olarak müzik; sesleri amaçlı olarak estetik bir yapıda birleştirme sürecidir. *
A.Uçan

* Müzik, kişiligi yaratır.*
* Müzik, düşüncenin kanadıdır.*
* Müzik dinleyenin yüzünde ışık bulursun. *
* Müzik, sinirli saatlerimizin yatıştırıcı ilacıdır. *
* Müzik sevginin, sevgi hayatın kaynagıdır. *
* Hayat bir yelkenli, müzik ise bunun rüzgârıdır. *
* Müzikle beslenen ruhlar kötülük düşünemezler. *
* Müzik, gençleri gelecege, olgunları geçmişe yöneltir. *
* Müziksiz bir dünya, kasvetli bir havaya benzer. *
* Müzik, boş zamanlarımızı degerlendiren tatlı bir arkadaştır. *
* Müzik, egitimin temelidir. Toplum davranışında uyumu düzenler. *
* Müzik egitimi görmemiş bir toplumun hayatı fırtınalı bir denize benzer. *
* Müzik sanatçılıgına giden 4 aşama vardır. 1)Müzisyen çıkar göze hitap eder.
2)Çalgısını çalar kulaga hitap eder. 3)İyi çalarsa sesler beyne ulaşır. 4)Çaldıgı müzik
gönül telini titretebilirse işte "sanatçı O' dur.
* Bence havada müzik var, çevremizde müzik var, kısacası bütün dünya müzikle dolu
diyebiliriz.
* Ama biz müzigin ancak gereksinim duydugumuz kadarını kullanıyoruz." Edward Elgar (1857-1934)

* Müzik; Esrarengizligin içinde yaşayabilecegimiz en güzel deneyimdir.
Albert Einstein

* Müzik kulagın gözüdür." (Thomas Draxe 1618)

* Müzik; zaman ve ezgilere uyarlanmış vahşi seslerden başka bir şey degildir"
Thomas Fuller
(1608-1661)
* Müzik, ruhun gizli bir matematiksel problemidir. (Gotfried N. Leibniz 1646-1716)

* Müzik, kötülügü olmayan tek bedensel zevktir. ( Dr. Samuel Johnson 1709-1784 )

* Müzik, son derece heyecan verici ve ruha hitap eden bir zevktir. Bizim ruhumuzun
derinliklerine inerek inanılmaz bir yogunlugu yaşatır. ( Thomas Carlyle 1795-1881 )

* Müzik son derece ilginç bir şeydir. Neredeyse bir mucize oldugunu söyleyebilirim.
Çünkü düşünce ile olgunun, ruh ile maddenin orta yerindedir. Bir arabulucu gibidir
ve birbiri ile zıt kavramları uzlaştırır. ( Heinrich Heine 1797-1856 )

* Müzik bir insanın para ödemesi gereken tek gürültüdür. ( A. Dumas 1802-1870 )

* Müzik; insanlıgın evrensel dilidir. ( Heinry Wadsworth Longfellow 1807- 1882 )

* Müzik neyse O' dur. (Eduard Hanslick 1825-1904 )

* Müzik, seslerle düşünme sanatıdır. (Jules Combarieu 1859-1916 )

* Nasıl mercekler ışıgın geometrisi ise, müzikte seslerin aritmetigidir.
Claude Debussy 1862-1918)

* Müzik, zamanı geçirmek için en iyi araçtır.( W.H. Auden 1907-1973)

* Müzik, insanlıgın hizmetine verilmiş çok büyük bir ödüldür. (George Crumb 1929)

* Müzigi sevmeyen insan diye bir şey yoktur. Müzikten hoşlanmadıgını açık
yüreklilikle söylemekten çekinmeyen insanlar, büyük olasılıkla bu konu ile ilgili pek
bir çaba göstermemişlerdir. ( Hans Werner Henze )


Mesajı Paylaşavatar_Sihirli Keman Sihirli Keman


* Müzik insan ahlakını arındıran kutsal bir ilimdir. * İ. Dede Efendi


ATATÜRK VE MÜZİK

* Bir ulusun yeni degişikliginde ölçü; müzikte degişikligi alabilmesi ve
kavrayabilmesidir.

Hayatta Müzik Gerekli Degildir. Çünkü Hayatın Kendisi Müziktir. Müzikle İlgisi Olmayan Yaratık İnsan Degildir. Eger Sözü Edilen İnsan Hayatı İse Müzik Mutlaka Vardır ve Olmalıdır. Müzik Hayatın Sevinci, Neşesi, Kıvancı ve Her Şeyidir. Ancak Müzigin Türü Düşünülmelidir.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk

* Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyiş ve söyleyişleri toplamak,
onları bir gün önce genel son müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu
düzeyde Türk müzigi yükselebilir ve evrensel müzik içinde yerini alabilir. *

Güzel Sanatların Tümünde Türk Ulusunun Geliştirilmesi İçin Neler Yapıldıgını Görmekteyiz. Bunda En Önde ve En Çabuk Yapılması Gereken Türk Müziginin Geliştirilmesidir.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk

ATATÜRK VE SANAT

* Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. *

* Beyler! Hepiniz mebus olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Ama sanatçı olamazsınız. Lütfen sanatçılarımızı ayakta karşılayınız
---------------------------------------------------------------------
Bir ulusun yeni degişikliginde ölçü musikide degişikiligi alabilmesi kavrayabilmesidir.........(ATATÜRK)

Yüksek uygarlıgın merdiveni sanattır."

"Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir."

"Hayatta müzik lazım degildir. Çünkü hayat müziktir...
Eger söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır.
Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz.
Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir."

Mustafa Kemal ATATÜRK
Müzik ve ritm, yollarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar........(EFLATUN)


Hayat, ıstırap ve keder verirse sükuneti müzikte arayınız...........(KONFÜÇYÜS)

Müzik gökle toprak arasında bir ahenktir.....(Konfüçyüs).

Bir ülkenin dogru yönetilip yönetilmedigini, ahlak açısından yücelip yücelmedigini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin musikisini dinleyiniz.........(KONFİÇYÜS)

BİR MİLLETİN KARAKTERİNİ ANLAMAK İÇİN, ONLARIN MÜZİÐİNE BAKINIZ..............................(Konfüçyüs).

Kalpteki fazilet tohumları müzikle yeşerir.................(LUTHER)

Duygularımı şiirlere anlatamam çünkü şair degilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem çünkü ressam degilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı degilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü be bir müzisyenim....(Mozart).

Dehayı en iyi anlayan belki yine dehadır................(Chopin),

Müzik, ruhu kelimelerden daha etkili binlerce şeyle doldurur.... (MENDELSSOHN)

Bir Beethoven senfonisinde insanlıgın ıstırabı, sevinci, kederi, aşk ve ümidi konuşur..................(SCHOPENHAUER)

Dahinin iç ızdırapları ölmez eserlerin ana kucagıdır.............(SCHOPENHAUER)

Müzigini degiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.......(Eflatun).


İfadenin güvenli oluşu konuşmacının düşüncesine nasıl kanatlar takarsa müzikte duyguya öyle.......(Goethe).


Müzigin oldugu yerde, kötülük barınmaz...................(CERVANTES)


MÜZİK.........Ey acıların tatlı ve iyileştirici merhemi..........(HORACE)

Müzik dinleyen insan, yalnızlıktan uzaklaştıgını hisseder......(BROWNİNG)


Müzik, hissin ugultusudur...................(OSCAR WİLDE)

Hep aynı telden çalan müzisyen gülünç olur...............(HORACE MANN)

Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından siler............... (B. AUVERBACH)

Müzik lisanının ögrenilmesi diger lisanlara benzer, bunu çocukluktan itibaren ögrenenler ona sahip olabilirler ........(RUBİNSTEIN)

MÜZİK, İNSANLARIN EVRENSEL DİLİDİR............(Longfellow).
Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek degil!... Gerçekten iyi ve büyük olmaktır........(BEETHOVEN)

DAHA ÜSTÜNÜ OLAMAZ. MÜZİK YOLUYLA TANRI'YA YAKLAŞMAK VE ORADAN İNSANLIÐA SESLENMEK.............(Beethoven).

MÜZİÐİN ASIL GÜCÜ İNSANI BESTECSİNİN HAYAL DÜNYASINA SÜRÜKLENMESİDİR....(Beethoven).

MÜZİK YAPITLARI, YAZARLARININ RUH MUMYALARIDIR......(Münir Ceyhan)

DUYGUSUZLUK, YETENEKLERİ UYKUDA BIRAKIR........(Schiller).

GÜZEL BİR SES, TANRI ARMAÐANIDIR............(Schumann).

Müzigin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam.........(WAGNER)


Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım hala içine giremedim....DEDE EFENDİ).

Saz çalmayan, tel kadrini ne bilir..................................(KARACAOÐLA N)

Müzik insanı önce kendisiyle sonrada diger insanlar ve evren ile bütünleştiren en etkili araç yada en kısa yoldur.....(Sufi Inayat khan).


Gerçek müzigin farkına varan ve onun ardındaki sırrı çözebilenler bütün evren ile aynı frekansı titreştirir ve her şeyle anlaşıp konuşabilirler...(Sufi Inayat khan).

Müzik bize hoş ve eglenceli bir zaman geçirme aracı gibi gözükse de asıl önemi, insanı canlı tutan ve vücudunda kesintisizce akan bir özellik taşımasıdır......(Sufi Inayat khan)

----------------------------------

1.Müzik, duygularımızın en açık dilidir. ( Emile Zola )
2.Müzik seslerin mimarisidir. ( Mademe de Stell )
3.Müzik insanlıgın ortak dilidir. ( Longfellow )
4.Müzigin, vahşi hayvanları yatıştıracak, kayaları yumuşatacak ve yüzyıllık çınarları egecek bir çekiciligi vardır. ( Congreve )
5.Müzik, en tehlikeli hayvanı bile durduracak güçtedir. ( James Bramston )
6.Müzik, insan ruhunu dalgalandıran, okşayan ve ona ince zevkler tattıran, üstün bir san'attır. ( Hugo Riman )
7.Müzigi kim anlarsa, başka insanların ugradıgı tüm çöküntülerden kurtulur. ( Beethoven )
8.Müzik dogruca ruha seslenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyla en iyi şekilde anlatabilir. ( Goethe )
9.Hiçbir şekil ve hiçbir kelime kalbin derinliklerini ve özelliklerini müzik kadar anlatamaz. ( Vicher )
10.Müzik, erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır. ( Beethoven )Hep aynı telden çalan müzisyen gülünç olur. Horace Mann
Müzigin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam. Wagner
Müzik aşkı besteler. Shakespeare
Müzik, erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır. Beethoven
Müzik, hissin ugultusudur. Oscar Wilde

Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım hala içine giremedim. Dede Efendi
Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından siler. B. Auverbach

Saz çalmayan, tel kadrini ne bilir.

------------------

Müzik, hissin ugultusudur. Oscar Wilde

Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım hala içine giremedim. Dede Efendi

Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından siler. B. Auverbach

Saz çalmayan, tel kadrini ne bilir. Karacaoglan------------------

Bir ulusun yeni degişikliginde ölçü musikide degişikiligi alabilmesi kavrayabilmesidir.............(ATATÜRK)

Terbiyenin büyük sırrı; beden ve fikir çalışmalarının daima birbirinin yorgunluklarını almaya hizmet etmesidir..............(ROUSSEAU)

Müzik ve ritm, yollarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar........(EFLATUN)

Hayat, ıstırap ve keder verirse sükuneti müzikte arayınız...........(KONFÜÇYUS)

Müzik gökle toprak arasında bir ahenktir.....(KONFÜÇYUS).

Baglılık müzigin temelidir neşe ve memnuniyet ise müzigin memurlarıdır. Dogruluk merasimin cevheridir. Ciddiyet saygı ve nezaket merasimin sistemleridir.......(KONFÜÇYUS).

Müzik mukaddes insanlara neşe verir. Ve insanın kalplerini iyileştiren bi şeydir. İnsanlardaki derin etkiyi degiştirmesi dolayısıyla eski kralla onları ders olarak gösterirler..........(KONFÜÇYUS).

Bir ülkenin dogru yönetilip yönetilmedigini, ahlak açısından yücelip yücelmedigini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin musikisini dinleyiniz.........(KONFÜÇYUS)

BİR MİLLETİN KARAKTERİNİ ANLAMAK İÇİN, ONLARIN MÜZİÐİNE BAKINIZ..............................(KONFÜÇYUS).

Bir toplumun müzigi bozuldu mu, o toplumda pek çok şey bozulmuş demektir.......... (KONFÜÇYUS)

Eger müzik aşkın gıdasıysa, durmadan çalınız.............(SHAKESPEARE)

O insan ki içinde müzik duygusu yoktur, kalbi seslerle rikkate gelmez, hisleri gece gibi karanlıktır................(SHAKESPEARE)

Müzik aşkı besteler............ (SHAKESPEARE).

Kalpteki fazilet tohumları müzikle yeşerir.................(LUTHER)

Duygularımı şiirlere anlatamam çünkü şair degilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem çünkü ressam degilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı degilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü be bir müzisyenim....(Mozart).

Dehayı en iyi anlayan belki yine dehadır................(Chopin),

Müzik, ruhu kelimelerden daha etkili binlerce şeyle doldurur.... (MENDELSSOHN)

Bir Beethoven senfonisinde insanlıgın ıstırabı, sevinci, kederi, aşk ve ümidi konuşur..................(SCHOPENHAUER)

Dahinin iç ızdırapları ölmez eserlerin ana kucagıdır.............(SCHOPENHAUER)

Müzigini degiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.......(Eflatun).

Müzik seven kimse başka bir hassa'ye de sahiptir...............(ADDİSON)

Müzigi sevmeyene insan dememeli onu seven ancak yarım insandır; müzik yapansa tam insan......(Goethe).

İfadenin güvenli oluşu konuşmacının düşüncesine nasıl kanatlar takarsa müzikte duyguya öyle.......(Goethe).

Müzik ögrencilerini sımsıkı tutar ses ve ölçüden kaçamazlar.........(Goethe).

Öyle sanıyorum ki her şeye ve her sanat duygusuna müzik duygusu eşlik etmelidir; İddiamı teori ve deneyimlerimle desteklemek isterdim.......(Goethe).

Müzik temelde bizde belli bir oranda güç kazanan yaşam duygusunun özünde gizli olan acıyı anlatır; müzigin verdigi heyecanın yapısında da bu acıdan uzaklaşıp onu uzaktan izleme düşüncesi vardır......(Nietzche).

Müzigin oldugu yerde, kötülük barınmaz...................(CERVANTES)

Müzik bir başka seyyaredir................(DAUDET)

MÜZİK.........Ey acıların tatlı ve iyileştirici merhemi..........(HORACE)

Müzik dinleyen insan, yalnızlıktan uzaklaştıgını hisseder......(BROWNİNG)

Müzigin cazibesi durmadan dolaşan hislerimizi baglar ve mustarip ruhumuzu sükunete kavuşturur..........(CONGREVE)

Müzik, hissin ugultusudur...................(OSCAR WİLDE)

Hep aynı telden çalan müzisyen gülünç olur...............(HORACE MANN)

Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından siler............... (B. AUVERBACH)

Müzik fakir insanların cennetidir.......................(EMERSON)

Eger sanatta yanlız bir okul, bir görüş olsaydı yeni cüret ve tecrübelerin olmamasından dolayı o çabuk mahvolurdu........... (GEORGE SAND)

Müzik lisanının ögrenilmesi diger lisanlara benzer, bunu çocukluktan itibaren ögrenenler ona sahip olabilirler ........(RUBİNSTEIN)

Kültür müzigi ruha hakiki bir kudret veriyor ve milletin terbiyesinde amil oluyor.........(ALMAN TERBİYECİSİ GUIZOT)

MÜZİK, İNSANLARIN EVRENSEL DİLİDİR............(Longfellow).

MÜZİK, ALTIMIZDAKİ CENNETTİR......................(Addison).

Müzik, erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır........(BEETHOVEN)

DAHA ÜSTÜNÜ OLAMAZ. MÜZİK YOLUYLA TANRI'YA YAKLAŞMAK VE ORADAN İNSANLIÐA SESLENMEK.............(Beethoven).

MÜZİÐİN ASIL GÜCÜ İNSANI BESTECSİNİN HAYAL DÜNYASINA SÜRÜKLENMESİDİR....(Beethoven).

MÜZİK YAPITLARI, YAZARLARININ RUH MUMYALARIDIR......(Münir Ceyhan)

DUYGUSUZLUK, YETENEKLERİ UYKUDA BIRAKIR........(Schiller).

SANATÇI GÖZ VE KULAÐINI BİZE ÖDÜNÇ VERİR...........(İspanyol sözü).

GÜZEL BİR SES, TANRI ARMAÐANIDIR............(Schumann).

Müzigin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam.........(WAGNER)

YAŞANTIMIZ BİR YELKENLİ GEMİYE BENZER, MÜZİK BUNUN RÜZGARIDIR.........................(Münir Ceyhan).

Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım hala içine giremedim...............(DEDE EFENDİ).

Saz çalmayan, tel kadrini ne bilir..................................(KARACAOÐLA N)

Müzik insanı önce kendisiyle sonrada diger insanlar ve evren ile bütünleştiren en etkili araç yada en kısa yoldur.....(Sufi Inayat khan).

Müzik bize hoş ve eglenceli bir zaman geçirme aracı gibi gözükse de asıl önemi, insanı canlı tutan ve vücudunda kesintisizce akan bir özellik taşımasıdır......(Sufi Inayat khan) Mesajı Paylaş

avatar_hatdem hatdem

Teşekkür ederim. Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter