Ögretim Ve Metod Teknikleri İle İlgili Yenilikler Ve Gelişmeler

Başlatan Sihirli Keman, 25 Nisan 2016, 15:05:46

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Sihirli Keman Sihirli Keman

Ögretim Ve Metod Teknikleri İle İlgili Yenilikler Ve Gelişmeler

Konuya ögretme yöntemlerinin açıklamasını yaparak başlayalım.
Ögretme yöntemleri; Anlatım, Tartışma, Örnek olay, Gösterip yaptırma, Problem çözme, ve bireysel çalışma yöntemleri.

ANLATIM:Daha çok sunuş yoluyla ögretme saglanır ve ögrenme- ögretme sürecinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir.Bu yöntemle.ögretmen merkezli kısa zamanda çok konu aktarılabilir.Düzenli dinleme alışkanlıgı kazandırır.Ögrencilerin not alma özelligini geliştirir.Ancak bu üstünlüklerine karşın,ögrenceleri pasif kılma,ögrenciden dönüt alamama ,dersin monotonlaşması gibi sakıncaları da vardır.Bu yöntemi kullanırken,yöntemin sakıncalarını azaltmak için anlatım süresi ögrencileri sıkmayacak kadar kısa tutulmalı, herkesin anlayacagı bir dil kullanılmalı,anlatım örnekler ve gör-işit araçları ile zenginleştirilmelidir.

TARTIŞMA:Bir konu üzerinde ögrencileri düşünmeye yöneltmektir. Ögrenci Ögretmen ilişkisi daha kuvvetlenir. Ögrenciler kendi düşüncelerini söyleyebilir ve derse aktif katılımları söz konusudur. Ögrenciye analiz sentez ve degerlendirme gücü kazandırır. Yapılan tartışmalarda mutlaka sonuca gidilmeye çalışılmalıdır. Tartışmayı yöneten kişi konuya ve tartışmacılara hakim olmalıdır.Tartışma yöntemi problem çözme,yeni kavramları kullanma,eski bilgileri yeni durumlara uygulama,eleştiri düşünme yeteneklerinin geliştirilmesinde kullanılabilir.Tartışma yoluyla ögrenciler güzel konuşma ,düşündüklerini sözel olarak ifade edebilme,fikirlerini belli ölçütlere dayanarak savunma,başkalarının düşüncelerine saygılı olma gibi özelliklerini geliştirebilirler.

ÖRNEK OLAY: Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözümlenmesi yoluyla ögretim saglanmasıdır. Ögrenciler; problem çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı ögrenirler.Genellikle sosyal konularla ilgili ögrenmelerde etkili bir metottur.Ögrencilere gerçek yaşamdan veya ögretmen tarafından üretilen senaryolarla verilen örnekler üzerinde tartışmalar ve çözüm üretmeleri istenebilir .Ögretmenler bu yöntemi kullanırken belirlenen olayların ögrencilerin gelişim düzeylerine uygun olup olmadıgına dikkat etmelidir.

GÖSTERİP YAPMA: Bir işlemin uygulamasını , bir araç-gerecin çalışmasını önce gösterip açıklama sonrada ögrencilere yaptırma yöntemidir.Bu metot özellikle fenbilimleri,saglık bilimleri,beden egitimi ve spor,müzik ve diger sanat dallarının ögretiminde kullanılmaktadır.Gösteri metodu ögrenme sürecini çok kısa bir zamanda gerçekleştirir.

PROBLEM ÇÖZME: Ögrencide ilgiyi artırır. Kalıcı ögrenmeyi saglar. Veri toplama ve yorumlama gücünü geliştirir.Ögrenciler problem çözme yeteneklerini geliştirdikçe kendilerine olan güvenleri de artar.Problem çözmede amaç ögrencilerin bilgilerini çok çeşitli alanlara transfer edebilme yeteneklerini geliştirmektir.Ögretmen bu metotta önceleri bir model daha sonra ise bir rehber rolünü üstlenmelidir.

BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ: Yaparak yaşayarak ögrenme yoludur.
Egitimde yöntem kavramı ele alındıgında , ögrencilere yeni davranışlar kazandırma işleminin nasıl gerçekleştirilecegi konusu karşımıza çıkmaktadır. Egitim hedeflerinin gerçekleşmesi uygun bir yöntemin seçilmesiyle saglanır. Bu nedenle her ders için tek bir yöntem degil çok farklı yöntemlerin kullanılması gereklidir.

ÖÐRETİM TEKNİKLERİ

Yöntem ve teknik çogu zaman karıştırılmaktadır. Yöntem genelde hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol, teknik ise ögretme yönteminin uygulamaya koyma biçimi yada sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünüdür.

GRUPLA ÖÐRETİM TEKNİKLERİ

BEYİN FIRTINASI: Bir konuya çözüm getirmek karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı tekniktir.Buna buluş fırtınası da denilmektedir. Beyin fırtınası ile problem çözmede istenilen düşünce yöntemleri farklılık göstermekle birlikte en çok yaralanılan çözüm yolları benzerinden yararlanma ,fikir baglantıları kurma ve zarardan yarar çıkarmadır.Beyin fırtınası yoluyla var olan probleme olabildigince çok çözüm üretilmektedir.

GÖSTERİ:  İzleyicilere bir işin nasıl yapılacagını göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için başvurulan tekniktir.


Gösterinin özellikleri: Tüm ögrencilerin iyi işitiyor ve görüyor olması gereklidir. Bilinmeyen terimler kullanılmamalıdır ,sorular sorulmamalıdır.

SORU CEVAP: Ögrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandırma bakımından önemli bir tekniktir. Konuşma zorlugu çeken ögrenciler sabırla dinlenmeli onları küçük düşürücü davranışlardan kaçınılmalıdır.

ROL YAPMA: Ögrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişilige girerek ifade etmesini saglayan tekniktir.Ayrıca bu metot ögrencilerde empati yeteneginin geliştirilmesine ve kullanılmasına yardımcı olur.

DRAMA: Ögrencilerin hangi durumlarda nasıl davranılması gerektigini yaşayarak ögreten bir tekniktir. Drama etkili ve dikkatli dinleme yetenegini geliştirir.kişinin kendine olan güvenini artırır. Anlama yetenegini ve yaratıcılıgını geliştirir, hitabeti geliştirir. Dile hakimiyeti ve ifade yetenegini geliştirir.

BENZETİM: Ögrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde egitici çalışma yapmalarını saglayan tekniktir. Analiz ve sentez yapabilme yeteneklerini geliştirir. Diger bireylerle daha iyi iletişim kurabilirler.

MİKRO ÖÐRETİM: Ögret -yeniden ögret teknigidir.

EÐİTSEL OYUNLAR:Ögretilen bilgilerin pekiştirilmesi ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini saglayan tekniktir.

BİREYSEL ÖÐRETİM TEKNİKLERİ: Ögrenme hızlarındaki farklılık ve ögrenciler arasındaki bireysel farklılıgın giderilmesi her ögrencinin ögrenme hızına uygun düşecek bir ögretim yapılması ögretim teknigi kullanılırken ögretme ve ögrencilere yeni roller düşmektedir.

PROGRAMLI ÖÐRETİM: Bu teknikte ögrenci belirlenen hedef ve davranışlara kendi algı ve hızıyla bireysel bir çalışma sonucunda ulaşmaktadır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖÐRETİM: Bilgisayarı ögretme sürecinde ögretmenin yerine geçecek bir seçenek degil sistemi tamamlayıcı güçlendirici bir araç olarak girmesi esastır . Uygun ögretim programları sayesinde ögrenci kendi hızında çalışır. İstegi kadar tekrar yapabilir.

Uygulanışı:Alıştırma ve tekrar programı , problem çözmeye yönelik programlar , birebir ögretim programları, benzetim programları, şeklinde uygulayarak egitim ortamlarına getirilmektedir. Bilgisayarlı ögretimin iki temel niteligi etkililik ve yararlılıktır. Etkililik, egitimin görevlerini daha iyi başarma yönünden umut vaat ederken yararlılık niteligi geleneksel uygulamaları degiştirmeyi ifade eder. Bilgisayarların egitimde uygulanması çeviri makineleri, bilgisayara bagımlı ögretim araçları, seri döküm işleme sistemleri, mikro bilgisayar,bilgi işlem merkezleri ve degişik tür ve düzeylerdeki aglar ve sistemler gelişmiştir. İnternet bunlardan günümüzde her gün biraz daha ileri düzeye dogru gitmektedir
Mesajı Paylaş
Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter