Türk Beşleri

Başlatan Sihirli Keman, 28 Nisan 2016, 22:36:49

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Sihirli Keman Sihirli Keman

Türk Beşleri

'' Cumhuriyet'in kuruldugu 1923 yılından sonra ulusalcı kültür ve egitim politikalarının sonucunda birçok yetenekli müzisyen yurt dışına gönderilmiştir. Türk Müziginin evrensel düzeye ulaşmasını amaçlayan bu hareketin içerisinde yer alan Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses, daha sonra Türk Beşleri olarak anılırlar. Hepsinin ortak amaçları; Batı Müzigi yapısı içinde Klasik Türk müzigi ve Türk Halk Müziginin renklerini kullanmaktır.


Türk Beşleri'yle aynı kuşakta olan besteciler, Türk Müzigi ses sistemi üzerine araştırmalar yaparak, geleneksel müzigimizin saf renklerini, ritmini, koro ve orkestra yapıtlarında işlemişlerdir. Batı'daki çagdaşlarıyla birlikte yeni anlatım stillerini ve teknolojik gelişmelerin müzigin anlatım diline katkılarını da kullanarak Türk motiflerinin evrensel müzikte yer almasında öncü olmuşlardır.

Eserlerinde, Batı'nın çagdaş tekniklerini kullanarak ülkemizin müzik yaşamına evrensel boyutlarda katkı saglayan bestecilerimiz:


Ekrem Zeki Ün, Faik Canselen, Mithat Fenmen, Kemal İlerici, Bülent Tarcan,

Sabahattin Kalender, Nedim Otyam, Nevit Kodallı, Necdet Levent, Ferit Tüzün, Muammer Sun, Cenan Akın, Kemal Sünder, Yalçın Tura, Kemal Çaglar, Çetin Işıközlü, Sayram Akdil, Okan Demiriş, Sarper Özsan, İstemihan Taviloglu,Bülent Arel, İlhan Usmanbaş, Ertugrul Oguz Fırat, İlhan Mimaroglu, Cengiz Tanç, İlhan Baran, Ali DoganSinangil, Turgut Aldemir, Ahmet Yürür, Necati Gedikli, Turgay Erdener, Betin Güneş, Mehmet Aktug, Kamuranİnce, Perihan Önder Ridder, Sıdıka Özdil, Nihan Atlıg Atay, Server Acim, Aydın Esen, Hasan Uçarsu, Mehmet Nemutlu, Ali Özkan Manav, Fazıl Say'dır.''CEMAL REŞİT REY


          ''Cemal Reşit Rey, Türk Beşleri'nin en yaşlı üyesidir. Yurt dışında egitim görmüştür. Besteci ve piyanist olmasının yanında egitimcilik ve orkestra yöneticiligi yapmıştır.

            İstanbul Belediyesi Darülelhan'a  ( İlk Konservatuvar)   Batı Müzigi Bölümü açılmasına karar verdiginde ve hoca olarak Cemal Reşit Rey çagırıldıgında, kendisi Paris Konservatuvarı'ndan yeni mezundur. Batıda büyük bir kariyer O'nu beklemektedir ancak O, İstanbul'a döner ve Türkiye'de klasik müzigin kuruluşuna öncülük eder.


          . Eserlerinden bazıları: Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Marşı, Lüküs Hayat Opereti, Eski Bir İstanbul Türküsü Üzerine Çeşitlemeler , Enstantaneler''

www.youtube.com/watch?v=7ScPGXnCw3Y&index=2&list=PLLtru0tRjR2YpUU5Mn7U_n0rlGtDV94R_

'' Lüküs Hayat Opereti, 1933 yılında Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiş bir operettir.


Operet, olayları gülünç ve toplumsal, siyasal yergi ögeleri içererek anlatan müzikal sahne oyunudur.

                İstanbul Şehir Tiyatroları'nın siparişi üzerine yaratılan ve ilk defa cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarının yapıldıgı 1933 yılında sahnelenen eser, 1946 yılına kadar büyük bir seyirci kitlesi tarafından izlenmiştir. 1958'de Zeki Alpan, 1962 yılında da Muammer Karaca tarafından tekrar sahneye konulmuş; 6 Mart 1985'te ise İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yeniden sahnelenmeye başlamış ve o tarihten günümüze aralıksız sahnelenmiştir.

                 Oyunun yazarı, Ekrem Reşit Rey olarak bilinse de Şişli'de bir Apartıman şarkısının sözlerini Nazım Hikmet Ran'in yazdıgı sanılmaktadır. 


                 Oyun, 1950 yılında Ömer Lütfi Akad tarafından Lüküs Hayat adıyla filme alınmıştır. 1973yılında da Haldun Dormen tarafından televizyon için yeniden filme alınmıştır.''


AHMET ADNAN SAYGUN

                  '' Ahmet Adnan Saygun, 1928'de devlet bursuyla gittigi yurt dışında egitimini tamamlamıştır. Bestecilik, etnomüzikoloji ve egitim alanlarında Türk Müzigine olan katkılarıyla müzik tarihine geçmiştir. 1934 yılında ilk ulusal operamız olan ÖZSOY operasını bestelemiştir.

Eserlerinden bazıları: Kerem, Köroglu ve Gılgamış operaları, Yunus Emre Oratoryosu, İnci'nin Kitabı adlı piyano eseri.


www.youtube.com/watch?v=zOXl2p2Icx0&index=6&list=PLLtru0tRjR2YpUU5Mn7U_n0rlGtDV94R_

Yunus Emre Oratoryosu, Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ve Yunus Emre şiirlerine dayanan Türkiye'nin ilk oratoryosudur.


                 Saygun'un 1942 yılında tamamladıgı oratoryo, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de destegiyle ilk kez 1946 yılında sahnelendi. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Macarcaya çevrilen oratoryo, 1947′de Paris'te, 1958′de New York'ta Leopold Stokowsky yönetiminde Birleşmiş Milletler'de, sonraki yıllarda Budapeşte, Viyana, Bremen, Berlin, Vatikan ve Moskova'da yorumlandı.


                  2012 yılında ise 23 Nisan 2012 tarihinde New York, 25 Nisan 2012 tarihinde Washington'da olmak üzere, TÜRKSOY Senfoni Orkestrası ve 100 kişilik Jonathan Griffith Singers ile birlikte 55 yıl sonra ilk defa Yunus Emre Oratoryosu Amerika Birleşik Devletlerinde sanatseverler ile buluştu.''


ULVİ CEMAL ERKİN


               ''Ulvi Cemal Erkin, 1925 yılında kazandıgı devlet bursuyla yurt dışında egitim almıştır. Birinci kuşak çagdaş Türk müzigi bestecileri arasında yer alan Erkin, opera dışında hemen bütün formlarda yapıtlar vermiş verimli bir bestecidir. Besteci ve piyanist olmasının yanında çeşitli kurumlarda ögretmenlik yapmıştır. Tüm eserleri seslendirilmiş tek Türk bestecisidir.


                  Eserlerinden bazıları: Köçekçe Süiti, Bülbül, Ayın On Dördü, Beş Damla adlı piyano eseri


www.youtube.com/watch?v=yY3wAeGzzR8&index=1&list=PLLtru0tRjR2YpUU5Mn7U_n0rlGtDV94R_
  Köçekçe Süiti, Ulvi Cemal Erkin'in 1942 yılında orkestra için yazdıgı bir eserdir. Besteci, köçeklerin dans ettigi eglencelerde çalınan müziklerden karcıgar ve hicaz makamlarındaki bazı örnekleri derleyerek oluşturmuştur. Güçlü bir orkestrasyona sahip olan eser, bir çok melodinin kısa ara baglantılar ile birbirine eklenmesinden oluşan özgür bir forma sahiptir. Orkestra renkleri ustaca kullanılmıştır ve çalgı teknikleri yazımı konusunda da oldukça başarılı bir eserdir. Ulusalcı akımın en iyi örneklerinden biri kabul edilir.

Mesajı Paylaşavatar_Sihirli Keman Sihirli Keman

HASAN FERİT ALNAR


              Hasan Ferit Alnar, küçük yaşta kanun çalmaya başlamış ve iyi bir kanun yorumcusu olarak ün yapmıştır.1927'de yurt dışına giderek egitimini tamamlamıştır. Orkestra yöneticiligi, müzik tarihi ve kompozisyon ögretmenligi yapmıştır. Ankara'da ilk opera temsillerinin düzenlenmesine öncülük etmiştir. Geleneksel bir çalgı olan kanun için yazdıgı Kanun Konçertosu müzik tarihinde bir ilktir.


         Eserlerinden bazıları: Kanun Konçertosu, Viyolonsel Konçertosu, On Saz Semaisi, Prelüd ve İki Dans

www.youtube.com/watch?v=gbbHSpf_PQ4&list=PLLtru0tRjR2YpUU5Mn7U_n0rlGtDV94R_&index=4

Kanun Konçertosu, Ferit Alnar'ın, üzerinde 10 yılı aşkın çalıştıgı, Türk enstrümanı, kanun üzerine yazılmış ilk konçertodur.
                Ferid Alnar'ın, tasarlanması 1946 yılına dayanan, bu günkü şekle ulaşması ise, 1958 de tamamlanan eseri, 1951 de ilk şekliyle, Viyana Radyosu'nda, Viyana Senfonicileri Orkestrası eşliginde de yayımlanmıştır. Geleneksel müzikten etkilenip, halk müziginden tınıları harmanlayarak, batı gelenegi çerçevesinde degerlendiren eser, Cumhuriyet sonrası dönemde başlayan arayışların da, önemli bir belgesi niteligindedir. Kendisi de, kanun sanatçısı olması, bu enstrümanı batı formları içinde tanıtması bakımından önem kazanmaktadır. Kanun ile yaylılar arasında bir aşk şarkısı olarak da adlandırabiliriz. Özellikle, viyolonsel'in bu aşk da, önemli bir yeri bulunmaktadır Mesajı Paylaş

avatar_Sihirli Keman Sihirli Keman

NECİL KAZIM AKSES              Çagdaş Türk müziginin kurucu ve öncü kuşagı olan ve "Türk Beşleri" olarak tanınan grubun en genç üyesidir. 1926'da yurt dışına giderek egitimini tamamlamıştır.


               Ankara Devlet Konservatuarı'nın kurulmasında rol almış, 1948'de bu kurumun müdürlügünü yapmış, iki kere Ankara Devlet Opera ve Balesi müdürlügü görevinde bulunmuştur.


               Eserlerinden bazıları: Çiftetelli, Sesleniş, Ankara Kalesi, Minyatürler, Bir Divandan Gazel, 50.Yıl Marşı.

www.youtube.com/watch?v=Lyj-7rNJrZQ

50. Yıl Marşı'nın yazarı Bekir Sıtkı Erdogan'dır. Cumhuriyetimizin 50. Yılı için düzenlenen güfte yarışmasına yazdıgı beş kıtalık şiirle katılan Bekir Sıtkı Erdogan yarışmayı kazanmış ve beş kıta iki satırlık nakaratlardan meydana gelen 50. Yıl Marşı, Necil Kazım Akses tarafından bestelenerek bütün yurda yayılmıştır.

    Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter